Tarımsal Sulama Hidrantları için Sayaç Muhafaza Kutusu İmalatımız


Tarımsal Sulama Hidrantları için Sayaç Muhafaza Kutusu İmalatımız
  • Tarih : 5.02.2020
  • Okunma Sayısı : 8624

DSİ bünyesinde gerçekleştirilen arazi sulama işlerinde kullanılan sayaçlar için muhafaza kutusu imalatımız başlamıştır. Ultrasonik ön ödemeli sayaçlar için 2 mm sacdan imal edilen ürünlerimiz, kolayca montaj edilebilir, demontaj işlemi de aynı kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Asma kilit sistemi sayesinde sayacın koruması da mümkün hale gelmektedir.

Belirli bir hedef doğrultusunda başlatılan tarımsal sulama inşaatları giderek geliştirilmektedir. Bu gelişimin amacı elbette verimliliktir. Haliyle mevcut suyun doğru bir şekilde paylaştırılması önemli hale geliyor. Biriktirilen suyun borular vasıtasıyla araziye ulaştırılması için arazinin şartlarını, büyüklüğünü, ekilecek mahsulün çeşidini bilmek gerekiyor. Basınç, eğim gibi faktörleri de hesaba katarak, kullanılan her tarlaya hidrant yapısı inşa edilmelidir. Hidrant yapılarının birkaç tipi vardır;

  • Hidrolik Hidrant (H tipi)
  • D Tipi Sulama Hidrantı
  • A Tipi Sulama Hidrantı
  • Basit Su Alma Yapısı
  • Almaç Vana Yapısı

Bahsi geçen hidrant tiplerinin tamamı aynı işleve sahiptir. Farklı tiplerde imal edilmelerinin sebebi, suyun basıncı, debisi, arazinin eğimi gibi değişkenlerden kaynaklanmaktadır. Hidrantlar, boru hattından geçen (yüksek debiye sahip) suyun paylaştırılması için gereklidir. Örnek vermek gerekirse; Ø1000 mm çapındaki Pe100 borunun içinden geçen su, (branşman ile) Ø100 mm çapıyla zeminin üstüne çıkarılır ve bu noktaya hidrant bağlantısı yapılır. Ø1000 mm çapındaki ana boru, belirlenen güzergahta ilerlerken, boru hattı üstünde yer alan tarlalara orantılı bir şekilde su taksim edilir. Tarımsal arazi sulama yapım işlerindeki asıl amaç da budur: suyun orantılı bir şekilde paylaştırılması.  

Suyun Hidrantlardan Alınması

Büyük çaplı borular vasıtasıyla arazi içine dağılan su, hidrant yapılarına ulaşır. Hidrant yapısı, dış görünüşü itibariyle betonarme bir yapıdır; bu sayede yapı içindeki mekanik aksamın korunması mümkün olur. Hidrant tiplerinin her biri de zaten vanadır; H tipi hidrant, basınç debitörü olan hidrolik bir vana çeşidiyken, D tipi hidrant mekanik bir vana türüdür. Aynı örnek üzerinden devam edersek; H tipi hidrant ile Ø80 mm çapında bir su çıkışı sağlanırken, D tipi hidrantta daha geniş (Ø100) bir su çıkış ağzı bulunur. Hidrantlar, tek ve çift şeklinde, kendi içinde çeşitlenir: H tipi tek çıkışlı hidrant ve H tipi çift çıkışlı hidrant gibi.

Hidrolik hidrantta ilave bir vana kolu bulunmaz ancak diğer hidrant tiplerinde elle çevrilen vana simitleri (volanları) yer alır. Genellikle her hidrantın altında, flanşlı bir sürgülü vana yer alır; bu eklenti hidrantta oluşabilecek arızalarda suyu kesmek içindir. Hidrantın su çıkış koluna ise kolun çapına uygun olarak boru montajı yapılır, bu boruya diş açılır veya flanş kaynatılarak tarımsal sulama sayaçlarına monte edilir. Sayaçlar, mekanik ve ultrasonik olmak üzere genellikle iki çeşittir. Ultrasonik sayaçlarda ilave bir kart dolum aksamı vardır; buraya su kartı okutulur ve ön ödemeli tarifeyle su tedarik edilir.

 

Sayaç Koruma Kutusu İmalatı

Sayaçlar eğer betonarme yapının içinde kalmıyorsa, sayacı dış etkilerden korumak için muhafaza kutusuna ihtiyaç duyarız. Mekanik sayaçlarda ön ödeme aksamı bulunmadığından dolayı, muhafaza kutusu biraz daha kısa olur. Özellikle DSİ bünyesinde yapılan tarımsal sulama işlerinde kullanılan ön ödemeli ultrasonik sayaç muhafaza kutuları firmamız tarafından imal edilmektedir.  2 mm kalınlığındaki sacların CNC makinesinde kesilmesiyle oluşturulan DSİ sayaç kutusu, menteşe, kilit, üst-alt kapak imalatları ile son şekline kavuşturulur. İsfer Mekanik tarafından imalatı yapılan ön ödemeli sayaç koruma (muhafaza) kutusu, hidrant çıkış borularında yer alan flanşları kutunun içine alacak şekilde projelendirilmiştir. İmal ettiğimiz sayaç koruma kutusu, sayacın montajına da demontajına da uyum sağlar. Kutu takıldıktan sonra, istenildiği an (kutuyu sökmeden), sayacın boru ile bağlantısını kaldırabilirsiniz. Aynı şekilde, tarımsal sulama sayaç kutusu da sökülüp- takılabilir. DSİ şartnamesine uygun olarak hazırladığımız mekanik ve ön ödemeli sayaç koruma kutusu, dört adet akıllı vida ile alt kapağa sabitlendiği için montaj-demontaj işlemlerine uygundur.  

  

Sayaçlar, hem tüketimin saptanması hem de ücretlendirmenin yapılabilmesi adına kullanılan işlevsel bir üründür. Sayaçlar, betonarme hidrant yapısı içinde kalmadığında çevresel etkilere daha çabuk ve kolay maruz kalacağı için su sayacı kutusu yapmak mantıklı bir çözüm yoludur. Sac, menteşe, kilit mekanizması, köşebent gibi malzemeler çift kat antipas ile astarlanır ve yeşil (veya mavi) yağlı boya ile boyanır. Flanşlı tarımsal sulama sayaçları, sac ile kapatılıp korumaya alınırken, astar ve boya sayesinde de oksitlenmeye karşı dayanıklı hale getirilir. Firmamız İsfer Mekanik, sayaç çeşitlerine uygun, akılcı çözümler üreterek su kullanımına verimlilik kazandırmaya çalışmaktadır. İmal ettiğimiz mekanik ve ultrasonik sayaç kutuları fiyatı için bizimle irtibata geçiniz. Proje okuma desteği alarak, daha doğru bir malzeme tedariki sağlayabilirsiniz. İmalatını yaptığımız tarımsal sulama tipi sayaç koruma kutuları yine firmamız tarafından sahaya taşınabilmekte, hidrant yapılarına montajları yapılabilmektedir. Biz tecrübemize güveniyoruz; sizler de bize güvenin.

  

 

 

 

 

Yukarı Çık